ติดตั้ง gps รถยนต์

ติดตั้ง gps รถยนต์ ติดตั้งรถอะไรได้บ้าง

ติดตั้ง gps รถยนต์

ติดตั้ง gps รถยนต์ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตามตัวบุคคล หรือติดตามยานพาหนะสามารถเรียกอีกอย่างว่า GPS Tracker จะใช้ในการติดตามตรวจสอบเส้นทางเดินทาง โดยเมื่อเครื่อง GPS ได้รับสัญญาณจากดาวเทียมตั้งแต่ 3 ดวงขึ้นไปแล้ว จะทำการคำนวณหาพิกัดหรือตำแหน่งของตัวเอง แล้วนำผลที่ได้ส่งไปยัง Server เพื่อแสดงผลบนแผนที่ โดยอาศัยสัญญาณ GPRS

สามารถติดตามรถยนต์ได้ทุกประเภทเพื่อลดความล่าช้าและลดเวลาการขับรถออกนอกเส้นทางโดยผู้ประกอบการรู้ตำแหน่ง GPS ตลอดเวลา ซึ่งสามารถช่วยผู้ประกอบการได้หลายอย่าง เช่น

 • สามารถตรวจเช็ดรถนำไปใช้งานหรือส่วนตัว
 • ป้องกันการจอดติดเครื่องยนต์เป็นเวลานานทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันและเกิดการสึกหรอของเครื่องยนต์
 • ตรวจสอบการใช้น้ำมัน เพราะมีการตรวจวัดระดับน้ำมันด้วยกราฟน้ำมันไม่ว่าจะเป็นการเติมหรือดูดน้ำมัน
 • ตรวจจับความเร็วเกินของรถได้พร้อมการแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ทราบ
 • ช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดีให้บริษัท พร้อมทั้งมีรายงานต่างๆ เช่นรายงานความเร็ว รายงานการจอด ฯ
 • กรณีรถส่งสินค้าที่ต้องการ sensor ประตูสามารถดูรายงานได้ว่า พนักงาน เริ่มเปิดและปิดประตูเมื่อใด พร้อมแสดงแผนที่วันเวลาได้

คุณสมบัติ GPS สำหรับรถขนส่ง

 • รองรับเครื่องรูดบัตรแถบแม่เหล็ก (ขนส่งบังคับ)
 • Buzzer แจ้งเตือนใช้ใบขับขี่ผิดประเภท (ขนส่งบังคับ)
 • ระบุตำแหน่งปัจจุบันของตัวรถ
 • ดูเส้นทางการวิ่งย้อนหลัง 6 เดือน
 • ดูสถานะเครื่องยนต์ ติดเครื่อง/ดับเครื่อง
 • ดูความเร็วที่ใช้ในการขับขี่
 • รายงานการใช้งานตัวรถ แบบละเอียด
 • ติดตั้งได้กับรถทุกประเภทวัตถุอันตรายทุกประเภท
 • มี Memory ในตัวเครื่อง เก็บข้อมูลตามข้อกำหนดกรมขนส่งทางบก

การทำงานของ GPS รถขนส่ง

 • พนักงานขับรถรูดใบขับขี่ก่อนขับรถหากไม่รูดบัตรหรือใช้บัตรผิดประเภทจะมีเสียงร้องเตือนจนกว่าจะใช้บัตรที่ถูกประเภทรูด
 • เครื่อง GPS จะส่งข้อมูลคนขับรถและตำแหน่งพร้อมความเร็วไปยัง Server ผู้ให้บริการ และ Server กรมขนส่งทางบก
 • ผู้ประกอบการสามารถดูตำแหน่งรถ และรายงานการใช้รถ ได้ทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือ มือถือ
 • สามารถดูตำแหน่งย้อนหลังได้ 6 เดือน
 • ข้อมูลจะถูกส่งตรงไปยังกรมขนส่งทางบกตลอด 24 ชม.

ข้อกำหนดจากกรมขนส่งทางบกสำหรับรถขนส่ง

สำหรับรถบรรทุกวัตถุอันตราย (ลักษณะ 4) และรถลากจูง (ลักษณะ 9) ที่ใช้สาหรับลากรถกึ่งพ่วงบรรทุกวัตถุอันตรายรถบรรทุกลักษณะ 4 หรือรถที่ใช้ในการบรรทุกขนส่งวัตถุอันตราย เช่น รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง สารเคมี วัตถุไวไฟ เป็นต้นรถบรรทุกลักษณะ 9 คือ รถที่คนทั่วไปเรียกว่า “รถหัวลาก” ซึ่งใช้สำหรับลากจูง กึ่งพ่วง เพื่อขนส่งวัตถุอันตราย

ข้อมูลรายงานกรมขนส่งทางบกตามกำหนดกรมขนส่งทางบก ประกอบด้วย

 • รายงานการขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด
 • รายงานการขับรถเกินระยะเวลาที่กำหนด (ต่อเนื่องเกิน 4 ชั่วโมง)
 • รายงานการขับรถเกินระยะเวลาที่กำหนด (ระยะเวลารวมกันเกินกว่า 8 ชั่วโมงใน ทุกๆ 24 ชั่วโมง)
 • รายงานการขับรถโดยไม่แสดงตัวผู้ขับขี่
 • รายงานการขับรถโดยใช้ใบอนุญาตผิดประเภท
 • รายงานการขับรถโดยไม่ใช้เครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ
 • รายงานการปลดหรือการถอดเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ

ข้อกำหนดรายงานการขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด

รายงานการขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนด จะออกเมื่อมีการขับรถเกินกว่าความเร็วที่กำหนดต่อเนื่องเกิน 2 นาที โดยรถแต่ละลักษณะมีข้อกำหนดด้านความเร็วต่างกันดังนี้

 • รถบรรทุกลักษณะ 4 (รถบรรทุกวัตถุอันตราย) รายงานความเร็วต่อเนื่องที่เกินกว่า 80 กม./ชม.
 • รถบรรทุกลักษณะ 9 (รถลากจูง) ที่ใช้ในการขนส่งวัตถุอันตราย ให้รายงานความเร็วต่อเนื่องที่เกินกว่า 60 กม. /ชม.

ข้อกำหนดรายงานการขับรถเกินระยะเวลาที่กำหนด (ต่อเนื่องเกิน 4 ชั่วโมง)

รายงานจะออกเมื่อมีการขับรถต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าสี่ชั่วโมง โดยไม่มีการหยุดพักติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่า 30 นาที

 • รายงานจะออก เมื่อมีการขับรถรวมกันในรอบ 24 ชั่วโมง เกินกว่า 8 ชั่วโมง
 • รถคันหนึ่งวิ่งงานมาแล้ว 3 ชั่วโมง หยุดพักไป 3 ชั่วโมง และขับต่ออีก 3 ชั่วโมง หยุดพัก 3 ชั่วโมง ก่อนจะขับต่ออีก 3 ชั่วโมง รวมเวลาชับรถแล้วเป็น 9 ชั่วโมง อย่างนี้ถือว่าผิดเงื่อนไข รายงานจะแสดงและส่งถึงกรมขนส่ง

GPS ติดตามรถ รุ่น TK003R รุ่นนี้ถือเป็นรุ่นที่จะต้องใช้ช่างเพื่อทำการติดตั้ง ติดตั้ง สามารถแอบไว้ติดตั้ง Gps ติดตามนี้ไว้ใน คอนโซลของตัวรถยนต์ ซึ่งชุดนี้จะมาพร้อมสายไฟ สำหรับเดินสาย ไม่วา่จะต่อเข้ากับ เซ็นเซอร์ประตู

รุ่นนี้มีรีโมทควบคุมให้ในชุด สามารถรองรับอุปกรณ์เสริมพวก ติดตาม รถยนต์ gps ไซเรน และ Shock Sensor ได้อีกด้วย (ไม่มีในชุดปกตินะครับ เป็นอุปกรณ์เสริมขายแยก)

 • gps ติดตามรถ สามารถค้นหาตำแหน่งรถ ผ่านดาวเทียม และดักฟังเสียง
 • GPS Tracking จะระบุตำแหน่ง แสดงเป็นภาพถ่ายดาวเทียม หรือแผนที่ใน googlemaps
 • สามารถโทรเข้าไปหาเบอร์ที่ใส่ใน GPS Tracker เพื่อดักฟังการสนทนาได้ ด้วยไมค์ความไวสูง ทำให้ได้ยินการ
 • สนทนาของคนบนรถท่าน
 • แจ้งเตือนเมื่อมีคนเปิดประตู
 • แจ้งเตือนเมื่อมีผู้สตาร์ทรถ
 • แจ้งเตือนเมื่อรถเร็วเกินกำหนด
 • แจ้งเตือนเมื่อถูกตัดสายไฟ
 • แจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเขตกำหนด
 • แจ้งเตือนเมื่อมีคนทุบรถ (อุปกรณ์เสริม เฉพาะรุ่น TK 103B) ** OPTIION**
 • เปิดประตูเสียงดัง (ต่อไซเรน)
 • ใช้รีโมทสั่งงาน
 • เครื่องติดตาม GPS Tracking ความแม่นยำสูง เพราะใช้สัญญาณจากดาวเทียม
 • ระบบ LBS Function ติดตามได้แม้ว่าไม่มีสัญญาณดาวเทียม
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือน ประหยัดกว่าให้ความคล่องตัวสูง
 • ใช้ SIM card โทรศัพท์เคลื่อนที่ในความถี่ระบบ GSM 900/1800/1900
 • รับส่งสัญญาณได้ดียิ่งขึ้นด้วยเสาเพิ่มสัญญาณ GSM, GPS
 • ใช้ไฟ 12-24v ได้ทั้งรถเก๋ง รถสิบล้อ
 • ใส่ Micro SD Card บันทึกพิกัดลงเมมโมรี่ได้
 • ใส่ Sim โทรศัพท์รองรับได้ทุกเครือข่าย
 • มีไมโครโฟนสำหรับดักฟังเสียงการสนทนา

อุปกรณ์สำหรับการติดตั้ง

 1. เสาอากาศ GSM/GPRS (ระบบมือถือ)
 2. เสาอากาศ GPS (รับสัญญาณดาวเทียม)
 3. ช่องใส่ SIM Card (DTAC, AIS, True)
 4. ช่องกดถาด SIM Card
 5. ช่องต่อไมโครโฟน เพื่อใช้งาน Mode ดักฟัง
 6. ช่องต่อ Sensor อื่น ๆ เช่น Shake Sensor
 7. ช่องต่อชุดสายไฟ
 8. ปุ่ม Reset
 9. เปิด/ปิด การใช้ Battery
 10. เสาอากาศสำหรับ รีโมท

สนใจ เเอดไลน์ LINE : @GeniusGPS

กลับหน้าหลัก