Tag: ยุโรป มีประเทศอะไรบ้าง

  • ยุโรป มีประเทศอะไรบ้าง

    ยุโรป มีประเทศอะไรบ้าง   ยุโรป มีประเทศอะไรบ้าง – ใครที่กำลังสงสัยอยู่ว่าทวีปยุโรปมีประเทศอะไรบ้าง แล้วประเทศในยุโรปประเทศไหนบ้างที่น่าสนใจ มีอะไรควรค่าแก่การไปเยือน เอ็กซ์พีเดียได้รวบรวมประเทศน่าเที่ยวในยุโรปมาให้เพื่อนๆ ได้เลือกไปเที่ยวแล้ว รับรองว่าหลังจากเห็นสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจเหล่านี้แล้วจะต้องรีบกดจองตั๋วไปเที่ยวกันอย่างแน่นอน   เมืองสำคัญ ทวีปยุโรปมีหลายเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลก ทวีปยุโรปจึงเป็นทวีปที่มีการคมนาคมที่สะดวกสบายเป็นอย่างมาก การคมนาคมส่วนใหญ่จะเป็นระบบราง เช่น รถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน และรถไฟความเร็วสูง ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการคมนาคมระหว่างเมืองและระหว่างประเทศ ...