Tag: ออกแบบโลโก้

  • สิ่งที่ควรจะรู้ก่อนออกแบบโลโก้

    สิ่งที่ควรจะรู้ก่อนออกแบบโลโก้   ออกแบบโลโก้ ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็นโลโก้แบรนด์ผลิตภัณฑ์ โลโก้ร้าน ด้วยเหตุว่าโลโก้ เป็นตัวช่วยทำให้ธุรกิจ มีความรุ่งเรือง แล้วก็ประสบผลสำเร็จได้ ซึ่งการ ออกแบบโลโก้ นั้น จำเป็นต้องอาศัยความสร้างสรรค์ รวมทั้งจินตนาการเป็นหลัก เพื่อโลโก้มีความแปลกใหม่ สะดุดตา และไม่เหมือนคนไหนกัน โดยจุดหมายส่วนมาก ของการออกแบบโลโก้ขึ้นมานั้น ก็เพื่อการสร้างแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์ หรือบริการต่างๆนั่นเอง ...