จีพีเอสติดตาม

จีพีเอสติดตาม ระบบที่มีมาตรฐาน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

จีพีเอสติดตาม

จีพีเอสติดตาม คือ ระบบการติดตามตำแหน่งด้วยตัวดาวเทียม ทว่าการจะติดตามตำแหน่งได้นั้นจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า tracker หรือเป็นอุปกรณ์พกพาติดตั้งไปกับยานพาหนะ บุคคล สินค้า หรืออะไรก็ได้ที่ต้องการจะติดตามดูความเคลื่อนไหวว่าเป็นอย่างไร ซึ่งการติดตามดังกล่าวนี้จะต้องมีการเชื่อมต่อพร้อมใช้งานตัว gps สำหรับคำนวณตำแหน่งบนพื้นผิวโลก ทำให้รู้ว่าตอนนี้เครื่องที่เราติดตามไปอยู่ตรงไหนกันแน่ จำเป็นต้องใช้ตำแหน่งดาวเทียมเพื่ออ้างอิงให้เกิดความแม่นยำสูง ๆ จะช่วยให้รู้พิกัดของสิ่งเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนที่ระดับความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 100 ม. ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์รับสัญญาณด้วย

ถือว่าระบบนี้เป็นระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงโดยเฉพาะบรรดาธุรกิจที่ต้องมีการส่งคนออกไปนอกบริษัทหรือธุรกิจที่ต้องทำเวลาในเรื่องการเดินทาง เช่น ธุรกิจขนส่งสินค้าจะเป็นธุรกิจที่ได้รับประโยชน์มากที่สุดหากเลือกติดตั้งระบบดังกล่าวนี้กับรถขนส่งของตนเอง เจ้าของธุรกิจสามารถตรวจสอบได้เลยว่าระยะทางจากจุดเริ่มต้นไปจนถึงปลายทางใช้เวลานานเท่าไหร่

ระหว่างทางผู้ขับขี่มีการปฏิบัติตามกฎที่ได้ระบุไว้หรือไม่ เช่น รถหยุดนิ่งบ่อย นั่นหมายถึงจอดพักรถเพื่อทำอะไรบางอย่างบ่อยเกินไป , ออกนอกเส้นทางที่กำหนด , ขับรถเร็วเกินกำหนด เป็นต้น อีกทั้งระบบ gps tracking คือ ระบบที่สามารถนำมาใช้ในเรื่องของการจัดการด้านยานพาหนะกรณีที่เป็นธุรกิจซึ่งต้องดูแลรถเยอะ ๆ เช่น ธุรกิจให้เช่าแท็กซี่ ก็เลือกใช้ระบบดังกล่าวได้เช่นกัน

แล้วเคยสงสัยกันบ้างหรือเปล่าว่า gps ของ gps tracking นี้สามารถบอกตำแหน่งต่าง ๆ ได้อย่างไร ? ต้องย้อนกลับไปอธิบายเรื่องของ gps กันสักเล็กน้อยว่า ระบบ gps เป็นระบบสำหรับการระบุตำแหน่งบนพื้นโลกมาจากการคำนวณความถี่ของสัญญาณนาฬิกาซึ่งส่งตรงมาจากดาวเทียมที่ทำการโคจรในจุดต่าง ๆ นั่นจึงเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับการระบุตำแหน่งค้นหาของสิ่งต่าง ๆ ที่เราต้องการ พร้อมกันนี้ยังช่วยคำนวณเรื่องทิศทาง ความเร็ว สำหรับการนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังที่ได้อธิบายเอาไว้แล้วด้วยเช่นกัน

ตัวดาวเทียมที่เราคุ้นเคยกันดีทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์นำร่องเพื่อระบุตำแหน่งก็คือ Navstar ของสหรัฐฯ กระนั้นก็ยังมีดาวเทียมอีกมากเหมือนกัน ซึ่งนอกจากดาวเทียมของสหรัฐฯ จะเป็นตัวหลักแล้วก็ยังมีดาวเทียมจากรัสเซียและประเทศอื่น ๆ ในยุโรป เหล่านี้ล้วนเป็นตัวดาวเทียมที่ใช้งานกันบ่อย ๆ ดาวเทียมเหล่านี้จะมีการส่งข้อมูลต่าง ๆ กลับมาบนจุดภาคพื้นดินแล้วเกิดการแปลสัญญาณ แปลรหัส ประมวลผล แล้วค่อยถูกนำไปใช้งานกันต่อไป

การวัดระยะห่างระหว่างดาวเทียมกับเครื่องรับทำได้โดยใช้สูตรคำนวณ ระยะทาง = ความเร็ว * ระยะเวลา วัดระยะเวลาที่คลื่นวิทยุส่งจากดาวเทียมมายังเครื่องรับ GPS คูณด้วยความเร็วของคลื่นวิทยุจะเท่ากับระยะทางที่เครื่องรับ อยู่ห่างจากดาวเทียม โดยเวลาที่วัดได้มาจากนาฬิกาของดาวเทียมที่มีความแม่นยำสูงมีความละเอียดถึงนาโนวินาที และมีการสอบทวนเสมอๆกับสถานีภาคพื้นดิน

องค์ประกอบสุดท้ายก็คือตำแหน่งของดาวเทียมแต่ละดวงในขณะที่ส่งสัญญาณมาว่าอยู่ที่ใด(Almanac) มายังเครื่องรับ GPS โดยวงโคจรของดาวเทียมได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเมื่อถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ สถานีควบคุมจะคอยตรวจสอบการโคจรของดาวเทียมอยู่ตลอดเวลาเพื่อทวนสอบความถูกต้อง

ก่อนอื่นผู้ใช้จะต้องมีเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมหรือมีอุปกรณ์นำทาง เมื่อผู้ใช้นำเครื่องไปใช้งานมีการเปิดรับสัญญาณ GPS แล้วตัวโปรแกรมจะแสดงตำแหน่งปัจจุบันบนแผนที่ แผนที่สำหรับนำทางจะเป็นแผนที่พิเศษที่มีการกำหนดทิศทางการจราจร เช่น การจราจรแบบชิดซ้ายหรือชิดขวา ข้อมูลการเดินรถทางเดียว จุดสำคัญต่างๆ ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ต่างๆ ฝังไว้ในข้อมูลแผนที่ที่ได้ ทำการสำรวจและตั้งค่าไว้แล้ว ในแต่ละทางแยกก็จะมีการกำหนดค่าเอาไว้ด้วยเช่นกันเพื่อให้ตัวโปรแกรมทำการเลือกการเชื่อมต่อของ เส้นทางจนถึงจุดหมายที่ได้เลือกไว้

เสียงนำทางก็จะทำงานสอดคล้องกับการเลือกเส้นทาง เช่นถ้าโปรแกรมเลือกเส้นทางที่จะต้องไปทางขวาก็จะกำหนดให้มีการแสดงเสียง เตือนให้เลี้ยวขวา โดยแต่ละโปรแกรมก็จะมีการกำหนดเตือนไว้ล่วงหน้าว่าจะเตือนก่อนจุดเลี้ยวเท่าใด ส่วนการแสดงทิศทางก็จะมีการบอก ไว้ล่วงหน้าเช่นกันแล้วแต่ว่าจะกำหนดไว้ล่วงหน้ากี่จุด บางโปรแกรมก็กำหนดไว้จุดเดียว บางโปรแกรมกำหนดไว้สองจุด หรือบางโปรแกรม ก็สามารถเลือกการแสดงได้ตามความต้องการของผู้ใช้

การประยุกต์ใช้ GPS

ปัจจุบันจะพบว่ามีการประยุกต์ใช้ GPS ในหลายวงการ อาทิ

  • วงการเกษตรกรรม มีการนำ GPS ไปใช้ในการควบคุมเครื่องจักรกลในการทำการเกษตร ช่วยลดปัญหาด้านแรงงาน เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ โดยติดตั้งระบบ GPS ในรถแทรคเตอร์เพื่อใช้ในการควบคุม การหยอดเมล็ด หยอดปุ๋ย ให้น้ำและเก็บเกี่ยว ด้วยค่าพิกัดที่แม่นยำ ตามแผนที่ และคำสั่งที่โปรแกรมไว้
  • การคมนาคม ขนส่ง และการจราจร มีการนำ GPS มาใช้ในการควบคุมคู่กับระบบขนส่งสินค้า ทำให้ทราบที่อยู่ปัจจุบันของรถขนส่งสินค้าที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานได้ทันที หรือบางทีใช้ รายงานการจราจร ตำแหน่งที่เกิดอุบัติเหตุหรือมีงานก่อสร้างสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับ Google Earth ให้ดูสภาพจริงได้ และปัจจุบันนิยมใช้เป็นระบบนำทางในรถยนต์
  • วงการบริการข้อมูลข่าวสารเชิงตำแหน่ง เป็นการใช้งานระบบ GPS ร่วมกับการให้บริการเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือเพื่อเพิ่มผลกำไรผ่านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเชิงพื้นที่ผ่านโทรศัพท์มือถือ

อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้งาน GPS Tracking แต่ละชนิดนั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้หรือผู้ติดตั้งเป็นส่วนใหญ่ ว่าต้องการการติดตามหรือส่งผ่านสัญญาณแบบใดจึงจะสามารถตอบโจทย์ได้มากที่สุด นอกจากนั้นยังมีตัวแปรในเรื่องของความชัดเจนของสัญญาณ คุณภาพของตัวเครื่อง และราคาของแต่ละรุ่นว่าผู้ติดตั้งมีงบประมาณมากน้อยเพียงใด แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีการใช้งานที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ผู้ใช้รู้สึกมั่นใจและใช้งานได้อย่างกว้างขวางทั่วทั้งประเทศเลยทีเดียว

ประโยชน์จากการใช้งาน gpa tracking

แน่นอนว่าเราย่อมพูดถึงประโยชน์ด้านของการขนส่งเป็นหลัก ทว่าจริง ๆ แล้วการใช้งาน gps tracking ยังมีประโยชน์ด้านอื่น ๆ อีกมาก ว่าแล้วก็มาทำความรู้จักกันว่าประโยชน์อีกมากมายของ gps tracking คือ อะไรบ้าง

สร้างความพึงพอใจให้กับกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจขนส่งที่ลูกค้าทุกคนย่อมต้องการความรวดเร็ว ตรงเวลา มีมาตรฐานในการจัดส่งชัดเจน หากเลือกใช้ระบบดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความพึงพอใจ มีการจ้างงานต่อเรื่อย ๆ ตรงนี้ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแรง เพราะมีเทคโนโลยีชั้นดีเข้ามาเป็นผู้ช่วยสำคัญ

สร้างความปลอดภัยบนท้องถนนได้ดีโดยเฉพาะบรรดาคนขับที่ชอบขับรถหวาดเสียว ขับรถอันตราย หากมีตัว gps tracking ติดตั้งอยู่กับรถ ย่อมไม่กล้าที่จะขับตามอำเภอใจได้อยู่แล้ว เมื่อขับอย่างปลอดภัยก็ย่อมช่วยให้ลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนลงได้ ชีวิตก็เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น แอพจีพีเอส โดยเฉพาะบรรดาธุรกิจขนส่งทั้งหลายดังที่เคยกล่าวเอาไว้แล้ว ยกตัวอย่าง แม้จุดหมายปลายทางจะอยู่ลึก ไกล กันดารขนาดไหน แต่เมื่อติดตั้งระบบนี้เอาไว้ก็ช่วยให้เกิดความสบายใจมากขึ้นกับคนที่ต้องนั่งตรวจสอบการทำงาน แล้วคิดดูว่าการเดินทางไปในพื้นที่ห่างไกลแบบนั้นคงเสียเวลาและเปลืองน้ำมันกันสุด ๆ แต่เมื่อเราใช้ระบบนี้เข้ามาช่วยการจัดการเส้นทาง ซึ่งจะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายมากขึ้น ประหยัดเวลา ประหยัดน้ำมัน เป็นความคุ้มค่าที่เกิดขึ้นกับธุรกิจในแบบที่เราสามารถสัมผัสได้จริง

อย่างไรก็ตาม แม้ gps tracking จะมีประโยชน์ มีข้อดีอยู่เยอะ แต่ทุกอย่างบนโลกใบนี้ก็มีข้อด้อยเป็นเรื่องธรรมดา เช่น กรณีที่ใช้งานในรูปแบบแบตเตอรี่ จะเปลืองพลังงานเยอะมาก ๆ ยิ่งถ้าใช้ระบบ gps เข้าไปด้วยแล้วยิ่งทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าเดิม หรือบางกรณีที่ไม่ได้มีการเติมอินเตอร์เน็ตเอาไว้มากนัก การใช้งานระบบนี้จะทำให้ระบบอินเตอร์เน็ตหมดเร็วขึ้น เป็นต้น

ประเภท และประโยชน์ของ GPS
GPS ที่ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันมี 2 ประเภท คือ GPS Navigator (อุปกรณ์และระบบนำทาง) เป็น GPS ที่เราใช้งานในรถยนต์ทั่วไปที่บอกแผนที่การเดินทางด้วยการป้อนข้อมูลของเป้าหมายลงไปในเครื่องนำทาง GPS

Tracking System (อุปกรณ์และระบบติดตามรถ ยานพาหนะหรือสัตว์เลี้ยง) ซึ่งเป็น GPS ที่สามารถติดตามการเดินทาง และบอกพิกัดและตำแหน่งของ เครื่อง GPS ได้ด้วย โดยแบ่งออกเป็น 3 แบบ คือ

GPS Tracking Offline สามารถเก็บข้อมูลตำแหน่งพิกัดเอาไว้ภายใน GPS Tracker เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ทำให้มีราคาไม่แพง แต่จะตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยการเชื่อมต่อเข้ากับคุณสมบัติและการทำงานของ GPS TRACKER จะมีความแตกต่างกันออกไปในแต่ละชนิดเท่านั้น

GPS Tracking กึ่ง Offline สามารถทำงานร่วมกับสมาร์ทโฟนได้ โดยภายในตัวเครื่องจะมีช่องสำหรับใส่ Simcard ส่งข้อมูลพิกัดให้ผู้กับผู้ใช้งานผ่านทางระบบ SMS ทันทีที่ต้องการทราบพิกัด เพียงแค่กดรหัสและเข้าเมนูแจ้งพิกัดก็จะสามารถทราบได้ในทันที แต่จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการบริการ SMS และข้อมูลพิกัดที่ได้นั้นจะเป็นตัวเลข ซึ่งต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อค้นหาตัวเลขพิกัดดังกล่าวจึงจะสามารถที่บอกตำแหน่งปัจจุบันและไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้

Tracking Online ถือว่าเป็น GPS Tracker ที่มีความสามารถในการทำงานอย่างครบเครื่อง เพราะสามารถรับข้อมูลพิกัดตำแหน่งปัจจุบันจากดาวเทียม เชื่อมต่อผ่าน Server ด้วยระบบ EDGE หรือ GPRS ผู้ใช้สามารถเรียกดูตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการเดินทางในแบบ Real time ได้ในทันที และสามารถดูประวัติการเดินทางย้อนหลังได้ เชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์ หรือสมาร์ทโฟน พร้อมทั้งส่งคำสั่งต่างๆ กลับไปยังเครื่อง GPS Tracker เช่น ดับเครื่องยนต์ ล๊อคประตู ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำมัน หรือส่งสัญญาณเตือนภัย เป็นต้น นอกจากค่าใช้จ่ายในการซื้อและติดตั้งแล้ว GPS Tracker Online ยังมีค่าบริการรายเดือนตามเงื่อนไขต่างๆ ของผู้ให้บริการ

สนใจ เเอดไลน์ LINE : @GeniusGPS

กลับหน้าหลัก