ความรู้เกี่ยวกับซื้อ ขายที่ดิน ขายฝากที่ดิน

ความรู้เกี่ยวกับซื้อ ขายที่ดิน ขายฝากที่ดิน   ที่ดิน คือ สินทรัพย์ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ การที่จะเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองที่ดินได้นั้น จะต้องมีหลักฐานและเอกสารต่างๆ ที่รับรองออกให้โดยหน่วยงานราชการเท่านั้น สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้ โดยการซื้อ-ขาย จับจองที่รกร้าง หรืออื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น โฉนดที่ดิน, นส. 3,…

Continue Reading →

วีธีการเลือก เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้สำนักงาน

เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้สำนักงาน   เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้สำนักงาน  ที่ดีไม่ใช่จะนำเรื่องความสวยงาม หรือรูปทรงที่ทันสมัยมาเป็นหลักยึด แต่ควรคำนึงถึงเก้าอี้ที่เหมาะกับสรีระร่างกายมาเป็นลำดับแรก รวมถึงเก้าอี้ดังกล่าวต้องตอบโจทย์การนั่งได้เป็นระยะเวลานานๆ ด้วย เพราะไม่อย่างนั้นอาจนำมาซึ่งปัญหาสุขภาพกล้ามเนื้อหลังได้   เก้าอี้ทำงาน เก้าอี้สำนักงาน ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับพนักงานหลายๆคนในออฟฟิศ เพราะคุณจะต้องนั่งอยู่บน เก้าอี้สำนักงานกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน สิ่งที่สำคัญที่ควรคำนึงในการเลือกเก้าอี้ทำงานสักตัว ไม่ว่าจะเป็น การรองรับสรีระ, ความทนทาน,…

Continue Reading →

รับจํานองโฉนดที่ดิน ขายฝาก

 รับจํานองโฉนดที่ดิน ขายฝาก รับจำนำบ้าน ที่ดิน ที่ไร่ ที่นา ที่สวนรวมทั้ง อสังหาริมทรัพย์ จำนองโฉนดที่ดิน ไม่มองหน รับเพียงแค่โฉนด รับจํานองโฉนดที่ดิน ขายฝาก ส่งโฉนดเพียงแค่หน้าข้างหลัง รับจํานองโฉนดที่ดิน ราคา สูง ถ้าเกิดแพงประเมินยิ่งดี รับจำนอง ทั่วกรุงเทวดา…

Continue Reading →

รับจํานองโฉนดที่ดิน โฉนดที่ดิน

 รับจํานองโฉนดที่ดิน โฉนดที่ดิน รับจำนำบ้าน ที่ดิน ที่ไร่ นา ที่สวนแล้วก็ อสังหาริมทรัพย์ จำนำโฉนดที่ดิน ไม่ดูคราว รับจํานองโฉนดที่ดิน โฉนดที่ดิน รับเพียงแค่โฉนด รับจํานองโฉนดที่ดิน รับจํานองโฉนดที่ดิน ราคา สูง โฉนดที่ดิน ส่งโฉนดเพียงแค่หน้าหลัง ถ้ามีราคาประเมินยิ่งดี…

Continue Reading →

รับจํานองโฉนดที่ดิน เสียภาษี

 รับจํานองโฉนดที่ดิน เสียภาษี คำสัญญาจำนองข้อตกลงจำนำ เป็นยังไงจำนองหมายถึงข้อตกลงกู้ยืมเงินชนิดหนึ่ง รับจํานองโฉนดที่ดิน เสียภาษี ที่ใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์ รับจํานองโฉนดที่ดิน ราคาสูง  อาทิเช่น โฉนดที่ดิน บ้าน โรงเรือน โดยข้อตกลงจำนองนี้ ต้องไปทำต่อหน้าข้าราชการกรมที่ดินเท่านั้นการทำความตกลง จำนำ 1. ข้อตกลงจำนำ ต้องไม่มีการโอนเงินทอง จะเป็นเพียงแค่การนำโฉนดที่ดินนั้น…

Continue Reading →